Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Rozwój Regionalny Karkonosze

Strona ta poświęcona jest wspieraniu rozwoju regionalnego Karkonoszy. Ma także stanowić platformę do otwartej dyskusji umożliwiającej dzielenie się poglądami i doświadczeniami  w zakresie rozwoju regionalnego na tym obszarze.

W tym celu w październiku 2011 r. została powołana grupa robocza ds. Zintegrowanej Strategii Regionu Krkonoše.eu, stanowiąca siłę napędową rozwoju regionalnego Karkonoszy. Jej zadaniem jest przygotowanie możliwości pozyskania znacznych środków finansowych w nadchodzącym okresie nowego programowania UE 2014–2010 dla tego obszaru. Grupa ta składa się z około 15 ekspertów z różnych kategorii ściśle związanych z celami rozwoju regionu.

Obszar, którego dotyczą działania, pokrywa się z terytorium 40 miast i gmin wiejskich stowarzyszonych w Związku Miast i Gmin Karkonosze (www.svazek.krkonose.eu). Ponadto należą do niego tereny wzdłuż osi drogowych prowadzących w kierunku Polski (przejście graniczne Královec/Lubawka oraz Harrachov/Jakuszyce) i przedgórza z rejonu Novej Paki.

Grupie patronuje kadra kierownicza ds. rozwoju regionalnego krajów kralowohradeckiego i libereckiego.

więcej informacji...

Projekty

 • Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš

  Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš

  Projekt „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš, realizovaném v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (1.3.2019 – 28.2.2021), CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827“ je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.... [ więcej ]

 • Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše

  Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše

  Hlavním cílem projektu je zlepšit fungování a zvýšit efektivnost činnosti Svazku měst a obcí Krkonoše v oblasti strategického plánování rozvoje regionu.... [ więcej ]

 • Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí

  Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí

  Cílem projektu je zvýšit intenzitu spolupráce za účelem sociálního a ekonomického rozvoje Česko-Polského příhraničí v krkonošském regionu po obou stranách hranice Polska a České republiky. Projekt je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (1.1.2017 - 31.12. 2018)... [ więcej ]

 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Regionu Karkonosze

  Zintegrowana Strategia Rozwoju Regionu Karkonosze

  Zintegrowana Strategia Rozwoju Regionu Karkonosze (dalej jako Strategia) powinna stać się ważnym dokumentem koncepcyjnym, który będzie formułować ukierunkowanie rozwoju tego regionu w długofalowej perspektywie (20 – 30 lat).... [ więcej ]

 • Zintegrowany Plan Rozwoju Krajobrazu

  Zintegrowany Plan Rozwoju Krajobrazu

  Związek Miast i Gmin Karkonosze (Krkonoše – svazek měst a obcí) będzie przygotowywał na podstawie analizy Zintegrowaną Strategię Regionu Karkonosze na lata 2014–2020. Jedną z możliwości jest wykorzystanie planów Ministerstwa Środowiska i przygotowanie dla karkonoskiego regionu Zintegrowanego Planu Rozwoju Krajobrazu (KIPR).... [ więcej ]

 • Wizja Karkonosze 2050

  Wizja Karkonosze 2050

  „Przyjaźń ludzi i gór“. Oświadczenie dotyczące przyszłości karkonoszy.... [ więcej ]

 • Karkonoski apel

  Karkonoski apel

  My vyrażajame zaniepokojenie kwestią dokończenia budowy D11/S3, deklarując tym samym jednogłośne wsparcie apelu „Karkonoski apel w sprawie dokończenia budowy drogi D11/S3“.... [ więcej ]

 • Deklarace 2015 – Lubawka

  Deklarace 2015 – Lubawka

  Dálnice spojující Krkonoše s Polskem se rýsuje... [ więcej ]

Wizja i posłannictwo

 • Związek Miast i Gmin Karkonosze pragnie być jednym z motorów rozwoju regionalnego. Żeby sprostać tej roli stale wspiera dyskusję społeczną, włączając się poprzez swoich pracowników w dyskusje konepcyjne o przyszłości regionu.
 • Związek Karkonosze w swoim statucie oraz Programie Rozwoju Turystyki (Program rozvoje cestovního ruchu) dąży do wszechstronnego wspierania warunków do pełnowartościowego życia mieszkańców Karkonoszy. Szczególną uwagę poświęca się rozwojowi turystyki jako jednego z filarów lokalnej stabilności ekonomicznej, mającego wyjątkową perspektywę. Związek skupia się przede wszystkim na rozwiązywanie problemów o zasięgu ogólnokarkonoskim.

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.